Sửa chữa máy nén khí và cung cấp phụ tùng thay thế

  • Chạy lại chương trình
  • Sửa chữa, thay thế bản mạch điện điều khiển của máy nén khí, mạch điện động lực máy nén khí
  • Đấu cơ, đấu ngắt nghỉ máy nén khí các loại
  • Sửa máy nén khí liên quan lỗi phần điện, lỗi rơ le, lỗi khởi động từ
  • Thay bi trục ví
  • Cuốn động cơ
  • Đại tu đầu nén….
Báo giá ngay