Hoàn thiện lắp đặt máy cho khách hàng tại TP Vinh, Nghệ An

Ngày 18/7

Lắp đặt và bàn giao hai máy nén khí Hitachi Hiscrew 55kw và Hitachi Hiscrew 37kw + bình tích khí 2000L

Bài viết liên quan