Cung cấp máy cho nhà máy sản xuất dược phẩm – Hitachi Oil Free 15kw

Ngày 18/06/2019

Bàn giao máy cho đơn vị sản xuất thực phẩm- Nanofrance

Máy Hitachi Oil Free  15kw + bình tích khí 1000L

Bài viết liên quan