Airman 15kw

22:18PM / 11 Tháng 4
Lại đây bên anh
Em hỡi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh,
Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say

Bài viết liên quan